Har du behov av äldreomsorg?

Navigation

  1. Dina kontaktuppgifter
  2. Olika insatser
  3. Kontrollera & skicka

Gör en förfrågan om äldreomsorg

Förfrågan består av tre steg och avslutas med att du får bekräftelse på att förfrågan skickats.

Fyll i personuppgifter

* = Obligatorisk uppgift

Förfrågan avser:
  1. fotnot 1
Uppgiftslämnare:
Kontaktuppgift för anhörig eller närstående

Fyll i kontaktuppgifter för anhörig eller närstående som du önskar att biståndshandläggaren har uppgift om. Du bestämmer själv, i dialog med biståndshandläggare, om en anhörig eller närstående ska vara delaktig som stöd i en eventuell utredning.

Det går att ange flera anhöriga eller närstående genom att trycka på knappen "Lägg till kontakt" nedan.

Lägg till anhörig eller närstående:

Fotnoter

  1. Om du inte vet vilket stadsdelsområde du bor i kan välja ”Vet ej”. Det samma gäller för dig som har för avsikt att flytta till Stockholm stad. I båda fallen skickas förfrågan till Äldre Direkt som då kommer att kontakta dig för närmare information. Åter till fotnotreferensen